Παρασκεύη 25 Μάιου 2018

Eρέτρια

Σύνταξη Προϋπολογισμού έτους 2016

 

κ. Νικόλαο Βούτση

Υπουργό Εσωτερικών &

Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας, σας αποστέλλει τις θέσεις της σχετικά με το περιεχόμενο της Υπουργικής Απόφασης που θα εκδοθεί για την κατάρτιση των Δημοτικών Προϋπολογισμών του έτους 2016.

Η άμεση ανταπόκρισή μας στο σχετικό έγγραφο των υπηρεσιών σας , παρά τα ασφυκτικά χρονικά περιθώρια που μας δόθηκαν προκειμένου να διατυπώσουμε τις θέσεις μας, σε καμία περίπτωση δεν αναιρεί τη βασική μας θέση ότι πρέπει για τόσο σημαντικά ζητήματα, να προηγείται σοβαρής μορφής διαβούλευση . Ουσιαστική κι όχι προσχηματική.

Ανεξάρτητα όμως από τα παραπάνω, θέλω να σας υπογραμμίσω ότι για τους Δήμους η κατάρτιση και εκτέλεση των δημοτικών προϋπολογισμών αποτελεί μια σημαντική λειτουργία, που καθορίζει σε μέγιστο βαθμό την αποτελεσματικότητά τους.Δεν είναι μια τυπική διοικητική πράξη, που εντάσσεται στο πλαίσιο των γραφειοκρατικών υποχρεώσεων μας.

Οφείλει λοιπόν το Υπουργείο Εσωτερικών αλλά και τα υπόλοιπα αρμόδια Υπουργεία της Κυβέρνησης, να διασαφηνίσουν στο επόμενο χρονικό διάστημα μια σειρά από εκκρεμότητες που σήμερα υφίστανται και περιγράφονται αναλυτικά, προκειμένου η κατάρτιση των δημοτικών προϋπολογισμών του επόμενου έτους να γίνει πάνω σε ρεαλιστικές βάσεις.

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος διατυπώνει μια σειρά από προτάσεις στο έγγραφο που επισυνάπτεται της επιστολής μου, τις οποίες θα πρέπει να λάβετε σοβαρά υπόψη σας, συνυπολογίζοντας τα σοβαρά προβλήματα που προκαλεί στην καθημερινή λειτουργία των Δήμων μας η σημερινή κατάσταση της ελληνικής οικονομίας .

Ευελπιστούμε ότι οι απόψεις μας αυτές θα αντιμετωπιστούν από τις υπηρεσίες του Υπουργείου σας με τη δέουσα σοβαρότητα κι υπευθυνότητα , έτσι ώστε με τον τρόπο αυτό και να διευκολυνθούν ουσιαστικά οι Δήμοι στην κατάρτιση των προϋπολογισμών του 2016. Αλλά και να μπορέσουν να κλείσουν τους προϋπολογισμούς του 2015, οι οποίοι παρουσιάζουν μια σειρά από αστοχίες για τις οποίες οι μόνοι που δεν ευθύνονται είναι οι Δήμοι.

Με εκτίμηση

Γεώργιος Πατούλης

Δήμαρχος Αμαρουσίου

Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος

 

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Για την Υπουργική Απόφαση σχετικά με την κατάρτιση των Δημοτικών Προϋπολογισμών

έτους 2016

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών για την έκφραση γνώμης της ΚΕΔΕ έχει ημερομηνία Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2015 και απαιτεί απάντηση «το αργότερο έως την Τρίτη 28.07.2015». Όπως αναφέρεται στο ίδιο έγγραφο η διαδικασία είναι καθορισμένη από το Ν. 4172/2013. Άρα οι ημερομηνίες ήταν εκ των προτέρων γνωστές. Τα ασφυκτικά χρονικά πλαίσια που επέλεξε το Υπουργείο Εσωτερικών μπορούν να υποδηλώνουν είτε την μορφή της διαβούλευσης με την ΚΕΔΕ που επιθυμεί, είτε στην καλύτερη περίπτωση, ότι δεν θεωρεί και πολύ σοβαρή τη σύνταξη των Δημοτικών Προϋπολογισμών και την εντάσσει στο πλαίσιο των γραφειοκρατικών υποχρεώσεων του.

2. Στην Εγκύκλιο δεν αναφέρεται καθόλου πως θα κλείσει ο Προϋπολογισμός του 2015. Άρα με τι ποσά θα ανοίξει ο Προϋπολογισμός του 2016. Όλοι οι Δήμοι της χώρας παρουσιάζουν αστοχίες στον τρέχοντα Προϋπολογισμό τους με αποκλειστική ευθύνη του κεντρικού κράτους. Υπενθυμίζεται ότι δεν έχουν καταβληθεί τα νομοθετημένα έσοδα των Δήμων από τα «παρακρατηθέντα», από το φόρο μπύρας, ΤΑΠ και τέλη διαφήμισης. Παράλληλα, με την ουσιαστική στάση πληρωμών, τα έργα των Δήμων στο ΕΣΠΑ έχουν παγώσει με κίνδυνο να επιβαρυνθούν οι Δήμοι με ρήτρες για τις οποίες δε φέρουν καμία ευθύνη.

3. Για τους Δήμους που δεν έχουν κλείσει Προϋπολογισμό το 2015 η Εγκύκλιος αναφέρει ότι θα συντάξουν τον Προϋπολογισμό του 2016 με τα ποσά του 2014 (σελ. 14 της Εγκυκλίου). Με το 2015 τι θα γίνει;

4. Στο άρθρο 3 της Εγκυκλίου ουσιαστικά περιγράφεται ότι στους κωδικούς των επιχορηγήσεων οι Δήμοι θα πρέπει να εντάξουν τα ίδια ποσά με το 2015. Η χρηματοδότηση των μεταφερομένων αρμοδιοτήτων και ιδιαίτερα το κόστος μισθοδοσίας των Δημοτικών Αστυνομικών και των Σχολικών Φυλάκων πως θα καλυφθεί; Υπενθυμίζεται ότι όταν οι αρμοδιότητες αυτές μεταφέρθηκαν από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, το κόστος μισθοδοσίας τους αφαιρέθηκε από τους ΚΑΠ (Εισηγητική Έκθεση Κρατικού Προϋπολογισμού 2015 σελ. 158).

5. Τέλος, θα πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη η πρόσφατη έρευνα της ΚΕΔΕ που εντοπίζει ότι στην συντριπτική πλειοψηφία των Δήμων η κρίση, σε συνδυασμό με τις πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις (περιορισμός ρευστότητας, capital controls, κ.α.), έχουν πλήξει τις χρηματοροές που προέρχονται από τα ίδια έσοδα των Δήμων.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:

Οι Δήμοι θεωρούν τον Δημοτικό Προϋπολογισμό ως ένα σημαντικό οικονομικό εργαλείο. Για το λόγο αυτό τον αντιμετωπίζουν με ιδιαίτερη σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Για να μπορέσουν να ξεκινήσουν την κατάρτιση των Προϋπολογισμών του 2016 θεωρούν ότι θα πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

  •  Να δεσμευτεί η κεντρική κυβέρνηση για την υλοποίηση του κρατικού τηςΠροϋπολογισμού 2015. Ιδιαίτερα, θα πρέπει να γνωρίζουν οι Δήμοι το χρονοδιάγραμμα πληρωμής των «παρακρατηθέντων» και των εσόδων από τον φόρο μπύρας, ΤΑΠ και τέλη διαφήμισης.
  •  Να αυξηθούν οι ΚΑΠ κατά τα ποσό τουλάχιστον του κόστους των μεταφερομένων αρμοδιοτήτων (δημοτική αστυνομία, σχολικοί φύλακες) όπως ορίζει το άρθρο 102 του Συντάγματος. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την Εισηγητική Έκθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού 2015 η μείωση των ΚΑΠ, λόγω κινητικότητας- διαθεσιμότητας, ανήλθε σε 48 εκ. €
  •  Να παύσει η στάση πληρωμών για τα δημοτικά έργα του ΕΣΠΑ και να ληφθεί μέριμνα το κόστος που προκλήθηκε από την καθυστέρηση να μην επιβαρύνει τους Δημοτικούς Προϋπολογισμούς.
  •  Να γίνουν αποδεκτές και να νομοθετηθούν άμεσα, οι προτάσεις της ΚΕΔΕ για τους υπερχρεωμένους Δήμους.
  •  Μετά το πλήγμα που δέχθηκαν τα ίδια έσοδα των Δήμων από την έλλειψη ρευστότητας θα πρέπει η κεντρική κυβέρνηση να επαναδιατυπώσει της θέση της για τα τεράστια πλεονάσματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που είχε προϋπολογίσει τόσο για το 2015 όσο και για το 2016.
  •  Σχετικά με τα θεσμοθετημένα έσοδα τα οποία δεν έχουν καταβληθεί και πρέπει να πάρουμε ως βάση το έτος 2015, να είναι σαφές ότι αναφερόμαστε στα προϋπολογισθέντα έσοδα του 2015 και όχι στα εισπραχθέντα.

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2015

Αναγνώστηκε 546 φορές

Print Friendly, PDF & Email