Τρίτη 20 Φεβρουάριου 2018

Eρέτρια

Τεχνικές Προδιαγραφές & Oικονομική Προσφορά για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό Λαμπτήρων για τις ανάγκες της εύρυθμης λειτουργίας φωτισμού του Δήμου

Περιγραφή Αντικειμένου: Με την μελέτη αυτή προϋπολογισμού 9.998,06 € o Δήμος Ερέτριας πρόκειται να προμηθευτεί ηλεκτρολογικό υλικό και λαμπτήρες για τις ανάγκες της εύρυθμης λειτουργίας φωτισμού του Δήμου, αλλά και την αντιμετώπιση κάθε είδους βλάβης στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και δίκτυα του Δήμου Ερέτριας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στους εξής συνδέσμους:

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Αναγνώστηκε 282 φορές

Print Friendly, PDF & Email