Δευτέρα 18 Φεβρουάριου 2019

Υποβολή αίτησης επιδόματος θέρμανσης

 

Ξεκίνησε η υποβολή αίτησης επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης για την περίοδο Φθινόπωρο 2015 – Χειμώνας 2016, στην ειδική εφαρμογή του TAXISnet και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι τις 31 Μαΐου 2016.

 

Δικαιούχοι και κριτήρια χορήγησης

 

Οι δικαιούχοι για το επίδομα θέρμανσης 2015 – 2016:

α) Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 12.000 ευρώ για άγαμο και 20.000 για έγγαμο, το οποίο προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε τέκνο και

β) Η αξία της ακίνητης περιουσίας τους να μην υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ για τους άγαμους και το ποσό των 200.000 Ευρώ για τους έγγαμους και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

 

Η Εύβοια ανήκει στην Γ΄Κλιματική Ζώνη, με ανώτατη κατανάλωση 8 λίτρων πετρελαίου ανά τετραγωνικών και ανώτατη συνολική κατανάλωση 640 λίτρων σε κύρια κατοικία που ανήκει σε άγαμους και 800 λίτρων σε κύρια κατοικία που ανήκει σε έγγαμους και μονογονεϊκές κατοικίες.

Το επίδομα που θα δοθεί υπολογίζεται στα 0,25 ευρώ κάθε λίτρου κατανάλωσης, του δικαιούμενου ορίου ανώτατης κατανάλωσης.

 

Το διάστημα χορήγησης του επιδόματος θα είναι για αγορές από 15 Οκτωβρίου 2015 μέχρι και την 30 Απριλίου 2016, μετά από σχετική αίτηση που υποβάλλεται μέχρι 30 Μαΐου 2016.

Η διαδικασία χορήγησης θα γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω του TAXISnet.

 

Β. Τα απαραίτητα στοιχεία-δικαιολογητικά

 

Στην αίτηση αναγράφονται κατά περίπτωση τα ακόλουθα στοιχεία:

– ο ΑΦΜ του αιτούντος – υπόχρεου φορολογικής δήλωσης,

– το ονοματεπώνυμό του,

– ο αριθμός των προστατευόμενων τέκνων του,

– η ένδειξη εάν επιθυμείται προκαταβολή,

– ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) που επιθυμεί να πιστωθεί το ποσό και το ονοματεπώνυμο του πρώτου δικαιούχου,

– ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου κύριας κατοικίας,

– η ταχυδρομική διεύθυνση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος,

– αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη καθώς και ο Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή ή του δωρεάν παραχωρούντος,

– τα τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων της κύριας κατοικίας κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης,

– η ένδειξη αν πρόκειται για πολυκατοικία,

– τα στοιχεία επικοινωνίας του (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού ή και σταθερού τηλεφώνου)

Αίτηση στα ΚΕΠ

Αίτηση για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης μπορούν να υποβάλουν οι πολίτες και στα ΚΕΠ.

 – Η αίτηση στα ΚΕΠ υποβάλλεται μόνο αυτοπροσώπως και δεν προβλέπεται υποβολή αίτησης σε αυτά από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
 
– Η αρμοδιότητα των ΚΕΠ εξαντλείται στην υποβολή της αίτησης και της παράδοσης στον ενδιαφερόμενο, της βεβαίωσης που εκδίδεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και δεν περιλαμβάνει την παρακολούθηση της πορείας των σχετικών αιτήσεων.
 
– Ύστερα από την επιτυχή υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, η ηλεκτρονική εφαρμογή ελέγχει σε πραγματικό χρόνο τη συνδρομή ή μη των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί για καταβολή του επιδόματος στο φορολογούμενο και επιστρέφει βεβαίωση με τα στοιχεία του φορολογουμένου καθώς και το αποτέλεσμα της αίτησης.

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης του ενδιαφερόμενου ή χορήγησης επιδόματος μικρότερου του αιτούμενου ή αμφισβήτησης των αποτελεσμάτων της επεξεργασίας, δύναται ο ενδιαφερόμενος να υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση επανεξέτασης στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, στην οποία θα τεκμηριώνει τους λόγους ένστασης.

Αναγνώστηκε 322 φορές

Print Friendly, PDF & Email