Τρίτη 20 Φεβρουάριου 2018

Eρέτρια

Υποχρέωση αποψίλωσης χόρτων και καθαρισμού οικοπέδων από ιδιοκτήτες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Δ/νση: Ευδήμου Κραταιμένους

Τ.κ: 34008

Αρχαίου Θεάτρου

Γραφείο Δημάρχου

                                                               ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υποχρέωση αποψίλωσης χόρτων και καθαρισμού οικοπέδων από  ιδιοκτήτες

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για την ολοκληρωμένη προετοιμασία του μηχανισμού δασοπυρόσβεσης κατά την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο και για την λήψη των απαραίτητων μέτρων πρόληψης, σας ενημερώνουμε ότι

σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν. 3852/10 και τις ισχύουσες πυροσβεστικές  διατάξεις (4/2012-ΦΕΚ 1346/25.04.2012 τεύχος Β) οι ιδιοκτήτες, νομείς και  επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που

βρίσκονται εντός πόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους έχουν την υποχρέωση για την:

1. Αποψίλωση από ξερά χόρτα και απομάκρυνσή τους

2. Απομάκρυνση όλων των τυχόν εγκαταλελειμμένων καυστών ή εύφλεκτων υλικών.

Στους αναφερόμενους χώρους απαγορεύεται άναμμα τσιγάρων ή άλλων υλών από 1 ης Μαΐου μέχρι 31 ης Οκτωβρίου.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων θα επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα λεπτών (0,50€) ανά τετραγωνικό μέτρο χώρου και θα υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

Αναγνώστηκε 82 φορές

Print Friendly, PDF & Email