Σαββάτο 23 Ιανουάριου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για εργασίες στην Κοινότητα Γυμνού

Σας ενημερώνουμε ότι οι εργασίες Α’ Φάσης του έργου «Συνολική Βελτίωση και Ανάπλαση του Εμπορικού Κέντρου του Οικισμού Γυμνό», θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 07/12/2020 με προβλεπόμενη διάρκεια 50 ημέρες.

Για όλο το χρονικό διάστημα των εργασιών, οι οδοί στις οποίες θα πραγματοποιηθούν εργασίες θα αποκλείονται παντελώς με κατάλληλη σήμανση, όπως αυτή έχει αποτυπωθεί στη σχετική οριζοντιογραφία εκτροπής και τις υποδείξεις της Δ/νουσας Υπηρεσίας που τυχόν απαιτηθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, ενώ δε θα επιτρέπεται η κυκλοφορία κυρίως οχημάτων, παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις για τις ανάγκες ανεφοδιασμού κλπ.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται από εναλλακτικές διαδρομές.

 

Η Αντ/ρχος Ποιότητας Ζωής & Τεχνικών Υπηρεσιών

Παναγιώτα Μπούγα Μπαραμπούτη

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α’ ΦΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

 

 

Αναγνώστηκε 129 φορές

Print Friendly, PDF & Email