Πέμπτη 18 Ιανουάριου 2018

Eρέτρια

Eκπαιδευτικό σεμινάριο από το Δήμο Ερέτριας

Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα τη λειτουργία του πρωτοκόλου και την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων  για το προσωπικό του,πραγματοποιεί σήμερα 25 Απριλίου ο Δήμος Ερέτριας μέσω του γραφείου προγραμματισμού που διαθέτει.

Η εκπαίδευση γίνεται από εξειδικευμένη εταιρία που επιλέχθηκε για τον σκοπό αυτό, στην έδρα της στην Χαλκίδα.

Το σεμινάριο αφορά  τις νέες τεχνολογίες, και  την  εκπαίδευση για την χρήση και πλήρη αξιοποίηση του σχετικού προγράμματος που θα εγκατασταθεί άμεσα, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, την μείωση του κόστους, την διαφάνεια, και την ευκολότερη πρόσβαση στην πληροφορία, αναβαθμίζοντας με αυτόν τον τρόπο συνολικά την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, στην νέα κοινωνία των πολιτών, που συμμετέχει και ωφελείται, από την επιστήμη και τις νέες τεχνολογίες.

Η παρουσία της Δημάρχου Ερέτριας στο σεμινάριο, καταδεικνύει τη σημασία της Δημοτικής αρχής για την συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους Πολίτες και την πεποίθηση ότι η εκπαίδευση και η ενημέρωση των υπαλλήλων, πρέπει να είναι συνεχής, παρέχοντας έτσι καλύτερο αποτέλεσμα και υπηρεσίες, στους πολίτες και αναβαθμίζοντας το ρόλο τους στο εργασιακό τους περιβάλλον και ευρύτερα στην κοινωνία.

Να αναφέρουμε τέλος την μεγάλη συμμετοχή των υπαλλήλων, γεγονός που αποδεικνύει επίσης το ενδιαφέρον και την σημασία, που αποδίδουν και οι ίδιοι, στη βελτίωση και αναβάθμιση του ρόλου τους.

Αναγνώστηκε 140 φορές

Print Friendly, PDF & Email