Δευτέρα 19 Φεβρουάριου 2018

Eρέτρια

O Δήμος Ερέτριας απέκτησε ISO 9001:2008 για την υψηλή ποιότητα των Διοικητικών, Οικονομικών, Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Περιβάλλοντος Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Το ISO 9001:2008, που απέκτησε ο Δήμος Ερέτριας, για την υψηλή ποιότητα των Διοικητικών, Οικονομικών, Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Περιβάλλοντος Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που παρέχει στους πολίτες.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3/2/14

 Ο Δήμος Ερέτριας απέκτησε ISO 9001:2008 για την υψηλή ποιότητα των Διοικητικών, Οικονομικών, Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Περιβάλλοντος Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που παρέχει στους πολίτες. 

Ο δήμαρχος Ερέτριας κ. Βασίλης Βελέντζας, με συνεργάτες της “Bureau Veritas S.A”, στην Ελλάδα.

Η πιστοποίηση των υπηρεσιών του Δήμου Ερέτριας σύμφωνα με τα κριτήρια, προδιαγραφές και  κανονισμούς που έχει υιοθετήσει ο Διεθνής Οργανισμός Πιστοποίησης (ΙSO) που αφορούν την ποιότητα, την υγεία και την ασφάλεια, την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική ευθύνη, έγινε από το διεθνή οίκο αξιολόγησης “Bureau Veritas S.A”.

 

 

 

Το ISO 9001:2008 και στα Αγγλικά

Αναγνώστηκε 602 φορές

Print Friendly, PDF & Email