Πέμπτη 21 Φεβρουάριου 2019

Tοπικά σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των αγορών εργασίας στην Εύβοια

Tοπικά σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των αγορών εργασίας στην Εύβοια.

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ευβοϊκή Πρωτοβουλία για την Απασχόληση και την Ανάπτυξη» στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας στο Νομό Εύβοιας» η οποία εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «09- Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου» του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013, του ΕΣΠΑ, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) προσκαλεί τους  ενδιαφερόμενους κατοίκους του Δήμου Ερέτριας για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω πράξη.

Στους συνδέσμους που ακολουθούν μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται καθώς και περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα.

00_Πρόσκληση ωφελουμένων ΕΥΒΟΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΣ ΕΥΒΟΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ2

Αναγνώστηκε 493 φορές

Print Friendly, PDF & Email