Πέμπτη 21 Φεβρουάριου 2019

Tροποποίηση του σχεδίου πόλεως Ερέτριας στη θέση ΄΄Πεζονήσι΄΄

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Ερέτρια : 13-05 -2016

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                                                                                

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

Γραφείο Δημάρχου

Ταχ.Δ/νση: Αρχαίου Θεάτρου 1

Τ.Κ.: 34008 Ερέτρια

Τηλ.:22290 62207

FAX:22290 62218   

Email: eretriad@otenet.gr

                                                                           

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

         Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’ αριθμ. 71/2016 (ΑΔΑ: ΩΕΟ4ΩΡ9-Τ4Κ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερέτριας, αποφασίστηκε η τροποποίηση του σχεδίου πόλεως Ερέτριας στη θέση ΄΄Πεζονήσι΄΄ και ο καθορισμός των όρων δόμησης επί του Οικοδομικού Τετραγώνου.

Η απόφαση αυτή αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ερέτριας, μετά του συνημμένου τοπογραφικού διαγράμματος και της Τεχνικής Έκθεσης, ενώ η τελευταία δημοσίευση στον τύπο έγινε στις 12-05-2016.

Σας ενημερώνουμε ότι κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων εντός προθεσμίας 15 ημερών, ήτοι έως και 27/05/2016  στο πρωτόκολλο του Δήμου Ερέτριας, οδός Ευδήμου Κραταιμένους.

 

 

                                 Η Δήμαρχος 

                           Αμφιτρίτη Αλημπατέ

Αναγνώστηκε 851 φορές

Print Friendly, PDF & Email