Πέμπτη 18 Ιανουάριου 2018

Eρέτρια

 

 

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2015

*Οι αποφάσεις είναι σε pdf αρχείο

Απόφαση Αρ.41 2015

 

 

 

 

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2014

*Οι αποφάσεις είναι σε pdf αρχείο

Αποφάσεις Τριμηνιαίων εκθέσεων:

Πρόσκληση προς τα τακτικά Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

 

Απόφαση Αρ. 121 2014

Απόφαση Αρ. 141 2014

Απόφαση Αρ. 161 2014

Απόφαση Αρ. 181 2014

Απόφαση Αρ. 122 2014

Απόφαση Αρ. 142 2014

Απόφαση Αρ. 162 2014

Απόφαση Αρ. 182 2014

Απόφαση Αρ. 123 2014

Aπόφαση Αρ. 143 2014

Απόφαση Αρ. 163 2014

Απόφαση Αρ. 183 2014

Απόφαση Αρ. 124 2014

Απόφαση Αρ. 144 2014

Απόφαση Αρ. 164 2014

Απόφαση Αρ. 184 2014

Απόφαση Αρ. 125 2014

Απόφαση Αρ. 145 2014

Απόφαση Αρ. 165 2014

Απόφαση Αρ. 185 2014

Απόφαση Αρ. 126 2014

Απόφαση Αρ. 146 2014

Απόφαση Αρ. 166 2014

Απόφαση Αρ. 186 2014

Απόφαση Αρ. 127 2014

Απόφαση Αρ. 147 2014

Απόφαση Αρ. 167 2014

Απόφαση Αρ. 187 2014

Απόφαση Αρ. 128 2014

Απόφαση Αρ. 148 2014

Απόφαση Αρ. 168 2014

Απόφαση Αρ. 188 2014

Απόφαση Αρ. 129 2014

Απόφαση Αρ. 149 2014

Απόφαση Αρ. 169 2014

Απόφαση Αρ. 189 2014

Απόφαση Αρ. 130 2014

Απόφαση Αρ. 150 2014

Απόφαση Αρ. 170 2014

Απόφαση Αρ. 190 2014

Απόφαση Αρ. 131 2014

Απόφαση Αρ. 151 2014

Απόφαση Αρ. 171 2014

Απόφαση Αρ. 191 2014

Απόφαση Αρ. 132 2014

Απόφαση Αρ. 152 2014

Απόφαση Αρ. 172 2014

Απόφαση Αρ. 192 2014

Απόφαση Αρ. 133 2014

Απόφαση Αρ. 153 2014

Απόφαση Αρ. 173 2014

Απόφαση Αρ. 193 2014

Απόφαση Αρ. 134 2014

Απόφαση Αρ. 154 2014 Απόφαση Αρ. 174 2014  

Απόφαση Αρ. 135 2014

Απόφαση Αρ. 155 2014 Απόφαση Αρ. 175 2014  

Απόφαση Αρ. 136 2014

Απόφαση Αρ. 156 2014 Απόφαση Αρ. 176 2014  

Απόφαση Αρ. 137 2014

Απόφαση Αρ. 157 2014 Απόφαση Αρ. 177 2014  

Απόφαση Αρ. 138 2014

Απόφαση Αρ. 158 2014 Απόφαση Αρ. 178 2014  

Απόφαση Αρ. 139 2014

Απόφαση Αρ. 159 2014 Απόφαση Αρ. 179 2014  

Απόφαση Αρ. 140 2014

Απόφαση Αρ. 160 2014 Απόφαση Αρ. 180 2014  

 

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2013

*Οι αποφάσεις είναι σε pdf αρχείο

Αποφάσεις Τριμηνιαίων εκθέσεων: Αρ. Αποφ. 132-2013, Αρ. Αποφ. 165 -2013 , Αρ. Αποφ. 224-2013

Απόφαση Aρ. 1 2013

Απόφαση Αρ. 31 2013

Απόφαση Αρ. 61 2013

Απόφαση Αρ. 91 2013

Απόφαση Αρ. 2 2013

Απόφαση Αρ. 32 2013

Απόφαση Αρ. 62 2013

Απόφαση Αρ. 92 2013

Απόφαση Αρ. 3 2013

Απόφαση Αρ. 33 2013

Απόφαση Αρ. 63 2013

Απόφαση Αρ. 93 2013

Απόφαση Αρ. 4 2013

Απόφαση Αρ. 34 2013

Απόφαση Αρ. 64 2013

Απόφαση Αρ. 94 2013

Απόφαση Αρ. 5 2013

Απόφαση Αρ. 35 2013

Απόφαση Αρ. 65 2013

Απόφαση Αρ. 95 2013

Απόφαση Αρ. 6 2013

Απόφαση Αρ. 36 2013

Απόφαση Αρ. 66 2013

Απόφαση Αρ. 96 2013

Απόφαση Αρ. 7 2013

Απόφαση Αρ. 37 2013

Απόφαση Αρ. 67 2013

Απόφαση Αρ. 97 2013

Απόφαση Αρ. 8 2013

Απόφαση Αρ. 38 2013

Απόφαση Αρ. 68 2013

Απόφαση Αρ. 98 2013

Απόφαση Αρ. 9 2013

Απόφαση Αρ. 39 2013

Απόφαση Αρ. 69 2013

Απόφαση Αρ. 99 2013

Απόφαση Αρ. 10 2013

Απόφαση Αρ. 40 2013

Απόφαση Αρ. 70 2013

Απόφαση Αρ. 100 2013

Απόφαση Αρ. 11 2013

Απόφαση Αρ. 41 2013

Απόφαση Αρ. 71 2013

Απόφαση Αρ. 101 2013

Απόφαση Αρ. 12 2013

Απόφαση Αρ. 42 2013

Απόφαση Αρ. 72 2013

Απόφαση Αρ. 102 2013

Απόφαση Αρ. 13 2013

Απόφαση Αρ. 43 2013

Απόφαση Αρ. 73 2013

Απόφαση Αρ. 103 2013

Απόφαση Αρ. 14 2013

Απόφαση Αρ. 44 2013

Απόφαση Αρ. 74 2013

Απόφαση Αρ. 104 2013

Απόφαση Αρ. 15 2013

Απόφαση Αρ. 45 2013

Απόφαση Αρ. 75 2013

Απόφαση Αρ. 105 2013

Απόφαση Αρ. 16 2013

Απόφαση Αρ. 46 2013

Απόφαση Αρ. 76 2013

Απόφαση Αρ. 106 2013

Απόφαση Αρ. 17 2013

Απόφαση Αρ. 47 2013

Απόφαση Αρ. 77 2013

Απόφαση Αρ. 107 2013

Απόφαση Αρ. 18 2013

Απόφαση Αρ. 48 2013

Απόφαση Αρ. 78 2013

Απόφαση Αρ. 108 2013

Απόφαση Αρ. 19 2013

Απόφαση Αρ. 49 2013

Απόφαση Αρ. 79 2013

Απόφαση Αρ. 109 2013

Απόφαση Αρ. 20 2013

Απόφαση Αρ. 50 2013

Απόφαση Αρ. 80 2013

Απόφαση Αρ. 110 2013

Απόφαση Αρ. 21 2013

Απόφαση Αρ. 51 2013

Απόφαση Αρ. 81 2013

Απόφαση Αρ. 111 2013

Απόφαση Αρ. 22 2013

Απόφαση Αρ. 52 2013

Απόφαση Αρ. 82 2013

Απόφαση Αρ. 112 2013

Απόφαση Αρ. 23 2013

Απόφαση Αρ. 53 2013

Απόφαση Αρ. 83 2013

Απόφαση Αρ. 113 2013

Απόφαση Αρ. 24 2013

Απόφαση Αρ. 54 2013

Απόφαση Αρ. 84 2013

Απόφαση Αρ. 114 2013

Απόφαση Αρ. 25 2013

Απόφαση Αρ. 55 2013

Απόφαση Αρ. 85 2013

Απόφαση Αρ. 115 2013

Απόφαση Αρ. 26 2013

Απόφαση Αρ. 56 2013

Απόφαση Αρ. 86 2013

Απόφαση Αρ. 116 2013

Απόφαση Αρ. 27 2013

Απόφαση Αρ. 57 2013

Απόφαση Αρ. 87 2013

Απόφαση Αρ. 117 2013

Απόφαση Αρ. 28 2013

Απόφαση Αρ. 58 2013

Απόφαση Αρ. 88 2013

Απόφαση Αρ. 118 2013

Απόφαση Αρ. 29 2013

Απόφαση Αρ. 59 2013

Απόφαση Αρ. 89 2013

Απόφαση Αρ. 119 2013

Απόφαση Αρ. 30 2013

Απόφαση Αρ. 60 2013

Απόφαση Αρ. 90 2013

Απόφαση Αρ. 120 2013

Print Friendly, PDF & Email