Τρίτη 21 Νοέμβριου 2017
Μαρ
1
Τε
2017
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
Μαρ 1 – Δεκ 25 όλη την ημέρα

Σύμφωνα με τους νόμους 4039/12 & 4235/14 ο κάθε ιδιοκτήτης ζώου συντροφιάς είναι υποχρεωμένος να τηρεί τους όρους ευζωίας και υγιεινής, να έχει εμβολιάσει και  σημάνει (ηλεκτρονική σήμανση – τσιπ) το ζώο του και να καταθέσει άμεσα το σχετικό έγγραφο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης στον Δήμο.

Μέσα στο επόμενο διάστημα, ειδικό κλιμάκιο θα ξεκινήσει ελέγχους σε όλους τους κατόχους ζώων συντροφιάς για την τήρηση των παραπάνω.

Για να μην υπάρξουν προβλήματα καθώς τα πρόστιμα που προβλέπονται από τον νόμο είναι αρκετά αυστηρά, παρακαλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

                                           Σε συνεργασία

  

Print Friendly, PDF & Email
Μαΐ
30
Τρ
2017
Γραφεία Υποστήριξης και παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών
Μαΐ 30 – Δεκ 31 όλη την ημέρα

       

 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Ερέτρια : 30-5-2017

 2. ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                                                                                    

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

Γραφείο Δημάρχου

Ταχ.Δ/νση:Αρχαίου Θεάτρου 1

Τ.Κ.: 34008 Ερέτρια

Τηλ.:22290 62207

FAX:22290 62218    

Email: eretriad@otenet.gr

 

Γραφεία Υποστήριξης και παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών

Στα πλαίσια της διεύρυνσης των κοινωνικών δομών και της στήριξης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και μεμονωμένων ατόμων κάθε ηλικίας που χρήζουν βοηθείας, ο Δήμος Ερέτριας συνέστησε και λειτουργεί Γραφεία Υποστήριξης και παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών σε συμβουλευτικό επίπεδο, στις Δημοτικές Ενότητες Αμαρυνθίων και Ερέτριας.

Η σχετική θεματολογία περιλαμβάνει:

 1. Φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού

 2. Προβληματική – Παραβατική συμπεριφορά

 3. Ρόλοι και κρίση στην οικογένεια

 4. Κοινωνικές ανισότητες

 5. Προβλήματα που απορρέουν από την οικονομική κρίση

Η προσέγγιση και συμβουλευτική διαδικασία αφορά επίσης άτομα και οικογένειες που  αντιμετωπίζουν :

 1. Κοινωνικά προβλήματα

 2. Συναισθηματικές δυσκολίες

 3. Προβλήματα συμπεριφοράς και επικοινωνίας

 4. Κρίση μέσα στην οικογένεια

 5. Τραυματικά γεγονότα (Θανάτους, Διαζύγια, Ενδοοικογενειακή βία, κ.λ.π.)

Θα υπάρχει επίσης συνεργασία και συνεχής επικοινωνία με τις σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων και τους συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, για ενημέρωση και συμβουλευτική μαθητών, γονέων και διδασκόντων, για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προβλημάτων και την διαχείριση των προκλήσεων και των κινδύνων, όπως από την κακή και ανεξέλεγκτη χρήση του διαδικτύου.

Με βάση τα ανωτέρω οι Δημότες μπορούν να απευθύνονται:

Για την Δημοτική Ενότητα Ερέτριας στο Γραφείο που στεγάζεται στο κτίριο του Ειρηνοδικείου κατά τις ώρες : 9.00 π.μ.- 13.00 μ.μ. Τηλ. 22290 67091.

Για την Δημοτική Ενότητα Αμαρυνθίων στο Δημοτικό κατάστημα Αμαρύνθου κατά τις

ώρες: 9.00 π.μ. – 13.00 μ.μ. Τηλ. 22290 67015.

Το πρόγραμμα στελεχώθηκε από ειδικούς επιστήμονες, Κοινωνικούς Λειτουργούς – Κοινωνιολόγους οι οποίοι θα έχουν την ευθύνη της υλοποίησης και θα είναι σε άμεση συνεργασία με τις υφιστάμενες Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου.   

                                                                                            Η Δήμαρχος

 

                                                                                  Αμφιτρίτη Αλημπατέ

Print Friendly, PDF & Email
Αυγ
17
Πε
2017
Ρύθμιση οφειλών τρίτων προς Δήμους (Εξόφληση έως 100 μηνιαίες δόσεις)
Αυγ 17 – Νοέ 30 όλη την ημέρα

 Ρύθμιση οφειλών τρίτων προς ΟΤΑ (άρθρο 52 Ν.4483/17)

 

Ο Δήμος Ερέτριας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η ρύθμιση οφειλών προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών, που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και τις 30/9/2017. Η ρύθμιση γίνεται κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη προς την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Νόμου 4483/2017.

Η ρύθμιση συνοπτικά: Οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του Ν.4483/17 (ημερ. έναρξης ισχύος 31.07.2017), μπορούν, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήμου ή του νομικού προσώπου αυτού να υπαχθούν στη ρύθμιση και να εξοφληθούν μέχρι και σε 100 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη δόση 20€.

Προθεσμία αίτησης: Εντός 4 μηνών από την έναρξη του Ν.4483/17 (ημερ. έναρξης 31.07.2017), ήτοι έως 30.11.2017.

Ποιες οφειλές αφορά: Οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του Ν.4483/17 (ημερ. έναρξης ισχύος 31.07.2017), ήτοι έως τις 30.09.2017.

Ι. Υπαγόμενες οφειλές

Στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του Ν.4483/17 (ημερ. έναρξης ισχύος 31.07.2017). (παρ.1 άρθρο 52 Ν.4483/17).

Στη ρύθμιση  μπορούν, επίσης, να υπαχθούν και οφειλές που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης:

α) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόμου ή

β) έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, με απώλεια των ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμισης και χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται επιστροφή καταβληθέντων ποσών,
γ) δεν έχουν βεβαιωθεί, λόγω του ότι εκκρεμεί για αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιοδήποτε βαθμό εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα. Αν με το ένδικο βοήθημα είχε υποβληθεί και αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, η ανωτέρω παραίτηση καταλαμβάνει και το αίτημα αυτό. Βεβαίωση της γραμματείας του δικαστηρίου, όπου εκκρεμούσε η υπόθεση, ότι έχει υποβληθεί παραίτηση, επισυνάπτεται στην αίτηση υπαγωγής στην ρύθμιση. (παρ.2 άρθρο 52 Ν.4483/17).

Πρόσωπα που ευθύνονται, μαζί με τον οφειλέτη, για την καταβολή μέρους της οφειλής μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση μόνο για το μέρος αυτό. (παρ.11 άρθρο 52 Ν.4483/17)

ΙΙ. Δόσεις – προσαυξήσεις – εξόφληση

Α. Αριθμός δόσεων – απαλλαγή από προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα

Οι οφειλές μπορούν, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήμου ή του νομικού προσώπου αυτού, να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως εξής:

α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),

β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80 %),

γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),

δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),

ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%). (παρ.1 άρθρο 52 Ν.4483/17)

Β. Συχνότητα υποβολής δόσεων

Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων. (παρ.5 άρθρο 52 Ν.4483/17)

Γ. Ελάχιστο ποσό δόσης

Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ. (παρ.5 άρθρο 52 Ν.4483/17)

Δ. Χρόνος καταβολής

i. Πρώτη δόση

Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, διαφορετικά η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα. (παρ.6 άρθρο 52 Ν.4483/17)

ii. Επόμενες δόσεις

Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. (παρ.6 άρθρο 52 Ν.4483/17)

Ε. Καθυστέρηση καταβολής δόσης 

Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση 5% επί του ποσού της δόσης από την επομένη της ημέρας που όφειλε αυτή να καταβληθεί. (παρ.7 άρθρο 52 Ν.4483/17)

ΣΤ. Προεξόφληση δόσεων

Εφόσον ο οφειλέτης, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, παρέχεται απαλλαγή κατά ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων, ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται, με αντίστοιχη τροποποίηση της απόφασης του αρμόδιου οργάνου της παραγράφου 4 του άρθρου 52 του Ν.4483/17. (παρ.8 άρθρο 52 Ν.4483/17)

ΙΙΙ. Διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση

Α. Υποβολή αίτησης

Οι οφειλές μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήμου ή του νομικού προσώπου αυτού. (παρ.1 άρθρο 52 Ν.4483/17)

Β. Προθεσμία υποβολής αίτησης

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του Ν.4483/17 (ημερ. έναρξης ισχύος 31.07.2017). (παρ.3 άρθρο 52 Ν.4483/17)

Γ. Αρμόδια αποφαινόμενα όργανα

Η ρύθμιση χορηγείται με απόφαση που εκδίδεται από τα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα της παραγράφου 2 του άρθρου 170 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. (παρ.4 άρθρο 52 Ν.4483/17)

Αρμόδιο όργανο κατά το άρθρο 170 παρ. 2 Ν.3463/2006 είναι:

α) ο προϊστάμενος της ταμειακής υπηρεσίας των δήμων για βασική οφειλή ύψους μέχρι 50.000 ευρώ,

β) η οικονομική επιτροπή για βασική οφειλή που υπερβαίνει τα 50.000 ευρώ και ανέρχεται σε ύψος μέχρι 150.000 ευρώ και

γ) το δημοτικό συμβούλιο για βασική οφειλή που υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ.

Στους οφειλέτες των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αρμόδιο όργανο για την παροχή των διευκολύνσεων είναι το διοικητικό συμβούλιο αυτών, το οποίο δύναται με απόφασή του να εκχωρεί την αρμοδιότητα, είτε εν συνόλω είτε για συγκεκριμένα όρια βασικών οφειλών,σε υπηρεσίες ή υπαλλήλους του νομικού προσώπου. (άρθρο 170 παρ. 2 Ν.3463/2006, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 48 του Ν. 4257/2014)

IV. Ευεργετήματα υπέρ του οφειλέτη

A. Άρση δέσμευσης φορολογικής ενημερότητας

Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις δέσμευσης χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας από άλλη αιτία και ο οφειλέτης έχει καταβάλει:

α) το πέντε τοις εκατό (5%) της ρυθμιζόμενης οφειλής του, για οφειλή μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ,

β) το δέκα τοις εκατό (10%) της ρυθμιζόμενης οφειλής του, για οφειλή από πέντε χιλιάδες και μηδέν ένα (5.000,01) μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ,

γ) το είκοσι τοις εκατό (20 %) της ρυθμιζόμενης οφειλής του, για οφειλή δέκα χιλιάδες (10.000,01) ευρώ και πάνω,

ο δήμος προβαίνει σε εντολή άρσης της δέσμευσης αυτής προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και σε εντολή για επαναδέσμευση αυτής σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής έστω και μίας εκ των δόσεων. (παρ.9 άρθρο 52 Ν.4483/17)

B. Αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων

Με την καταβολή της πρώτης δόσης αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων με την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά μόνο χρέη που ρυθμίζονται με τις διατάξεις αυτού του άρθρου.

Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται με άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί. Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου είναι δυνατή κατόπιν αίτησης του οφειλέτη η άρση της κατάσχεσης στα χέρια τρίτων, εφόσον εξοφληθεί το 25% της οφειλής που έχει υπαχθεί στη ρύθμιση.

Ποσά που αποδίδονται από επιβληθείσες κατασχέσεις στα χέρια τρίτων πέραν του ανωτέρω ποσοστού δεν επιστρέφονται. Αν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται. (παρ.9 άρθρο 52 Ν.4483/17)

V. Παραγραφή οφειλών

Η παραγραφή των οφειλών, για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση, αναστέλλεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης αυτής και για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αφορά η ρύθμιση, ανεξαρτήτως καταβολής οποιουδήποτε ποσού και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από την ημερομηνία καταβολής της τελευταίας δόσης αυτής. (παρ.10 άρθρο 52 Ν.4483/17)

VI. Απώλεια ρύθμισης

Η ρύθμιση της οφειλής καταργείται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης:

α) δεν καταβάλλει τρείς (3) συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών,

β) δεν υποβάλει στο δήμο τις προβλεπόμενες δηλώσεις για την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και του τέλους παρεπιδημούντων, μετά των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και του εκκαθαριστικού Φ.Π.Α.,

γ) έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση. (παρ.12 άρθρο 52 Ν.4483/17)

Print Friendly, PDF & Email
Οκτ
4
Τε
2017
Ανακοίνωση σχετικά με τα βοσκοτόπια στο Δήμο Ερέτριας
Οκτ 4 – Δεκ 29 όλη την ημέρα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση : ΕΥΔΗΜΟΥ ΚΡΑΤΑΙΜΕΝΟΥΣ

Τ.Κ. ΕΡΕΤΡΙΑ 340 08

e-mail:eretriad@otenet.gr

 

 

 

 

 

Ο Δήμος Ερέτριας ανακοινώνει ότι παρελήφθησαν οι κυρωμένες ονομαστικές καταστάσεις κτηνοτρόφων , από την επιτροπή Χωροταξικής Κατανομής Βοσκότοπων που έχει συσταθεί για το νομό Ευβοίας, στους οποίους κατανεμήθηκαν επιλέξιμοι βοσκότοποι για το έτος 2016.

 

Ο Δήμος Ερέτριας σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία , προέβη στην έκδοση των εντύπων κατανομής των βοσκήσιμων γαιών , τα οποία ενέχουν θέση συμφωνητικού μίσθωσης. 

Καλούνται οι κτηνοτρόφοι στους οποίους κατανεμήθηκαν βοσκήσιμες γαίες εντός της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Ερέτριας , να προσέλθουν άμεσα στο Δήμο μας, που βρίσκεται επί της οδού Ευδήμου Κραταιμένους , προκειμένου να παραλάβουν, ενυπόγραφα , τα σχετικά Έντυπα κατανομής βοσκήσιμης γαίας . 

Οι δικαιούχοι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να καταβάλουν το μίσθωμα που αναγράφεται στις Ονομαστικές Λίστες το αργότερο μέχρι τις 31/12/2017.

Μη καταβολή της βεβαιωμένης οφειλής του έτους 2016, συνεπάγεται ανάκληση της κατανομής της βοσκήσιμης γαίας με απόφαση της επιτροπής για το 2018 ( παρ.2 του άρθρου 7 της υπ΄αριθμ 1332/93570/23-08-2016 απόφαση του ΥΠΑΑΤ).

Η κατάθεση θα γίνει στον αρ.λογ/σμού της Εθνικής Τράπεζας 754/002965-31 για την Π.Ε Ευβοίας με αιτιολογία : Κωδικό Αριθμό Εσόδου 3418

«Μίσθωμα Δικαιώματος Χρήσης Βοσκής Δημόσιων Βοσκήσιμων Γαιών» της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας-Π.Ε. Ευβοίας. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Ερέτριας.

Τηλ.επικοινωνίας : 22293 50109( κ.Σαραντοπούλου , κ. Μπρίκη) .

Print Friendly, PDF & Email
Νοέ
19
Κυ
2017
Ερέτρια – Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και αντίστροφα καθημερινά δρομολόγια.
Νοέ 19 – Δεκ 31 όλη την ημέρα

Αναχωρήσεις καθημερινά ( από Δευτέρα έως και Κυριακή ) από την Ερέτρια για το Ελ. Βενιζέλος και αντίστροφα ,με ενδιάμεσο σταθμό την Χαλκίδα.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΡΕΤΡΙΑ ΠΡΟΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ———————-ΆΦΙΞΗ ΣΤΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

05:00                                                                                                                                    07:10

10:00                                                                                                                                    12:15

15:00                                                                                                                                     17:15

20:00                                                                                                                                    22:15

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ——————————————- ΆΦΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΡΕΤΡΙΑ

07:30                                                                                                                                    09:50

12:30                                                                                                                                     14:50

17:30                                                                                                                                      19:50

23:00                                                                                                                                     00:20

Η τιμή του εισιτηρίου είναι 20.00 ευρώ το άτομο ανά διαδρομή.

Για να μπορέσει να ταξιδέψει κάποιος θα πρέπει να κάνει κράτηση θέσης και έκδοση εισιτηρίου,
με το αρμόδιο γραφείο:

AΡΕΘΟΥΣΑ TOURS

Tel : 2221060378

Info@arethousatours.gr

Stefanou Dimitra

tours@touristarethousa.gr

Η αφετηρία του λεωφορείου μας από την Ερέτρια είναι στα Ferry – boat απέναντι, στην πιάτσα των ταξί.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email