Πέμπτη 13 Αύγουστου 2020

Category Archives: Ανακοινώσεις 2020

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΤΙ ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΑΝ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ  «ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ», «ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΩΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ   ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_ΟΡΘΗ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ     ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_signed ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ_signed ΕΤΕΠ_signed ΜΕΛΕΤΗ signed ΤΕΥΔ ΦΑΥ ΣΑΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed ΜΕ ΑΔΑΜ ΕΣΥ_signed ΤΕΥΔ...
Read more

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.._signed ΜΕ ΑΔΑΜ ΜΕΛΕΤΗ_signed ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ _ signed ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ _ signed ΕΣΥ_signed ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ _signed ΕΤΕΠ_signed ΦΑΥ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ _signed ΤΕΥΔ TΕΥΔ ΣΑΥ    ...
Read more