Δευτέρα 18 Φεβρουάριου 2019

Ποιές ημέρες και ποιές ώρες πρέπει να εναποθέτουμε θα απορρίμματα στους ειδικούς κάδους

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ2/2/12

O δήμος Ερέτριας συστήνει στους κατοίκους και στους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε όλες τις δημοτικές και τοπικές κοινότητες να μην εναποθέτουν τα απορρίμματα τους στους κάδους σκουπιδιών κατά το Σαββατοκύριακο και τις αργίες μέχρι τις 31 Μαρτίου 2012.

Ο δήμαρχος Ερέτριας κ. Βασίλης Βελέντζας επισημαίνει ότι «για την τήρηση των βασικών κανόνων καθαριότητας που έχουν θεσπιστεί  δεν χρειάζεται ούτε κόπος, ούτε κόστος για τον πολίτη το νοικοκυριό ή το κατάστημα. Η παραβίαση όμως αυτών των κανόνων θα έχει κόστος για τον παραβάτη, διότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να ρυπαίνει άσκοπα, να υποβαθμίζει το περιβάλλον και να δυσφημεί τον Δήμο μας».

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου  Ερέτριας που ψηφίσθηκε στις 27 Ιουλίου 2011 «η περισυλλογή, αποκομιδή μεταφορά και διάθεση των μη ογκωδών αστικών απορριμμάτων γίνεται με βάση το πενθήμερο. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να λειτουργεί ημέρες αργιών και εξαιρέσιμων, με βάση τις ανάγκες της και σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος με τους συνεργάτες του, μετά γνώμη των εργαζομένων και πάντοτε σύμφωνα με τον ισχύουσα Νομοθεσία Ν. 3484/2007. Τα απορρίμματα μεταφέρονται με ειδικά αυτοκίνητα του Δήμου στο Σταθμό Μεταφόρτωσης, την χωματερή ΧΥΤΑ, τις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης ή όπου αλλού ορίσει η Δημοτική Αρχή». Σημείωση: Ακολουθεί συνοπτικός πίνακας των προστίμων.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΤΙΜΟ

1

Μετακίνηση κάδων σε άλλο σημείο από το καθορισμένο

400,00 ευρώ

2

Επικόλληση αυτοκόλλητων, διαφημιστικών, αφισών και αναγραφή συνθημάτων σε κάδους οδοδείκτες, σήματα κ.ο.κ

200,00 ευρώ

3

Σακούλες ή χύμα σκουπίδια, εκτός κάδων (άδετες σε μη επιτρεπτές ώρες)

15,00 ευρώ για κάθε σακούλα

4

Έλλειψη συμπιεστών απορριμμάτων και λοιπών αντικειμένων στα μεγάλα καταστήματα

150,00 – 600,00 ευρώ

5

Εγκατάλειψη ογκωδών αντικειμένων χωρίς συνεννόηση με το Δήμο.

60,00 – 600,00 ευρώ

6

Εγκατάλειψη κιβωτίων, ξυλοκιβωτίων κλπ από γραφεία, καταστήματα οικίες από οποιαδήποτε εργασία ή δραστηριότητα.

60,00 – 600,00 ευρώ

7

Φύλλα ξερά, υπόλοιπα καθαρισμών κήπων, γκαζόν, κλαδιά, θάμνοι που απορρίπτονται ασυσκεύαστα ή συσκευασμένα σε κοινόχρηστους χώρους – νησίδες

60,00 – 120,00 ευρώ

8

Έκθεση – εγκατάλειψη υπολοίπων χώματος και κοπροχώματος        

90,00 – 150,00 ευρώ

9

Εγκατάλειψη βιοτεχνικών – βιομηχανικών απορριμμάτων

60,00 – 600,00 ευρώ

10

Ασυσκεύαστα μη επικίνδυνα – μη τοξικά απορρίμματα Νοσοκομείων και Θεραπευτηρίων γενικών

300,00 – 1.500,00 ευρώ

11

Εγκατάλειψη μπαζών – αχρήστων αδρανών υλικών επί του πεζοδρομίου (κατεδαφίσεις εκσκαφές) για διάστημα μεγαλύτερο των πέντε ημερών

150,00 – 1.500,00 ευρώ

12

Εγκατάλειψη μπαζών – αχρήστων αδρανών υλικών από κατεδαφίσεις εκσκαφές και ρύπανση πεζοδρομίων, δρόμων και ακάλυπτων χώρων κ.λ.π. Σε περίπτωση που τα μπάζα απορρίπτονται σε ακάλυπτους χώρους το πρόστιμο δεκαπλασιάζεται.

600,00 – 1.500 ευρώ

13

Ρίψη μπαζών, λαδιών συνεργείων, εστιατορίων κλπ σε κάδους απορριμμάτων και ρύπανση πεζοδρομίων ή οδοστρώματος με χώματα, λάδια κλπ

90,00 – 300,00 ευρώ

14

Εσκεμμένη εγκατάλειψη αντικειμένων ή μπαζών από επαγγελματικά αυτοκίνητα εργολάβων ή μεταφορικών εταιρειών σε δρόμους ή άλλους κοινόχρηστους χώρους

500,00 – 2.000 ευρώ

15

Εγκατάλειψη τοξικών απορριμμάτων – λυμάτων που δεν μεταφέρονται από τις Υπηρεσίες του Δήμου

600,000 – 6.000 ευρώ

16

Απόρριψη αντικειμένων ή μικροαπορριμάτων εκτός καλαθιών του Δήμου

15,00 ευρώ

 

α) φθορά αστικού εξοπλισμού Δήμου Ερέτριας

 400,00 – 800,00 ευρώ

 

β) ρύπανση από λάδια αυτοκινήτων

160,00 ευρώ

 

γ) ρύπανση από πλύσιμο αυτοκινήτων και γενικά από απόπλυτα

50,00 ευρώ

 

δ) ρύπανση από οικόσιτα ζώα

100,00 ευρώ

17

Ακαθάριστος χώρος ή έλλειψη δοχείων απορριμμάτων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που χρησιμοποιούν κοινόχρηστους χώρους

150,00 – 300,00 ευρώ

18

Εγκατάλειψη απορριμμάτων στις λαϊκές και λοιπές αγορές ή παραβίαση του ωραρίου

150,00 – 300,00 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής μπορεί να ζητηθεί και η ανάκληση της άδειας

19

Χημικές τουαλέτες που παραμένουν πέραν του τέλους λειτουργίας της λαϊκής αγοράς

600,00 ευρώ

20

Πλημμελής εναπόθεση, αποθήκευση και στίβαξη εμπορευμάτων, οικοδομικών υλικών κ.λ.π

90,00 – 500,00 ευρώ

21

Ρύπανση με εμπορικές αφίσες, φευ – βολάν, σπρέι, ταμπλό, αεροπανό κλπ

150,00 – 6000,00 ευρώ σε διαφημιζόμενο και διαφημιστή

22

Ρύπανση από εταιρείες διαφήμισης γιγαντοαφισών με κόλλες σχισμένες αφίσες, ταμπλό κλπ

900,00 – 6.000 ευρώ

23

Παρκάρισμα δίπλα σε κάδους ή εναπόθεση υλικών με τρόπο ώστε να μην είναι δυνατή η μετακίνησή τους για την αποκομιδή των απορριμμάτων

150,00 ευρώ

24

Μη καθαρισμός ελεύθερων ιδιωτικών – κοινόχρηστων χώρων παρκινγκ – πρασιές, παλαιές οικίες κλπ)

150,00 ευρώ

25

Ακαθάριστα ή μη αποψιλωμένα οικόπεδα

150,00 και καταλογισμός της δαπάνης καθαρισμού

26

Ρύπανση από μεταφορά ξηρού ή υγρού φορτίου

30,00 – 150,00 ευρώ

27

Εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα σε δρόμους και κοινόχρηστους χώρους

150,00 ευρώ

28

Στάθμευση σε δρόμο που ο Δήμος έχει προειδοποιήσει ότι θα καθαριστεί

90,00 ευρώ

29

Εγκατάλειψη προϊόντων εκσκαφής και λοιπών αχρήστων υλικών ή μηχανημάτων από εργολάβους και οργανισμούς κοινής ωφέλειας

150,00 – 1.500.00 ευρώ

 

α) Παράλειψη σήμανσης κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών

150,00 – 300,00 ευρώ

 

β) υπερχείλιση ιδιωτικών ειδικών κάδων για τα μπάζα

100,00 – 200,00 ευρώ

30

Ρύπανση μνημείων, αγαλμάτων, τοίχων, πάρκων, παιδικών χαρών, πρασίνου κλπ

Πέρα από τη δαπάνη αποκατάστασης θα επιβάλλεται και πρόστιμο 150,00  – 1.500 ευρώ. Τα πρόστιμα θα είναι έως και τριπλάσια εάν συντελείτε η καταστροφή των χώρων αυτών.

31

Ανάλογο πρόστιμο θα επιβάλλεται σε οτιδήποτε άλλο που δεν αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό αλλά ρυπαίνει γενικά την πόλη.

 

32

Επιβάλλεται πρόστιμο για την καθ’ οποιαδήποτε τρόπο καταχρηστική άρδευση ή ύδρευση από το Δημοτικό Δίκτυο

150,00 ευρώ

 

 

 

 

 

 

 

Αναγνώστηκε 784 φορές

Print Friendly, PDF & Email