Δευτέρα 18 Ιούνιου 2018

Eρέτρια

Πρόσκληση σύγκλησης συνεδρίασης συμβουλίου Δημοτικής Ενότητας Ερέτριας 22 – 12 – 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερέτρια 20/12/2017
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 14868
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
( άρθρα 88 & 89 Ν.3852/2010 )

Προς
Τα μέλη του Συμβουλίου της
Δημοτικής Ενότητας Ερέτριας
1. ΔΕΝΔΡΙΝΟ ΚΩΝ/ΝΟ
2. ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟ
3. ΠΑΝΤΕΛΗ ΜΑΡΙΟ
4. ΓΚΑΓΚΑΡΗ ΧΡΗΣΤΟ
Κοιν/ση : Δήμαρχο Ερέτριας κ. Αλημπατέ Αμφιτρίτη

Καλείστε να προσέλθετε στην 23η / 2017 τακτική συνεδρίαση που θα γίνει την Παρασκευή
22 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 10.00΄π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. Ερέτριας, για συζήτηση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο ΘΕΜΑ: « Υπόδειξη συντήρησης αγροτικών δρόμων, προκειμένου για σύνταξη μελέτης και συμπλήρωση Τεχνικού Δελτίου έως 27-12-2017 ».

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
της Δημοτικής Ενότητας Ερέτριας

ΣΑΡΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αναγνώστηκε 80 φορές

Print Friendly, PDF & Email