Κυριακή 09 Μάιου 2021

Για τον Δημότη.

Έχοντας ως στόχο την βέλτιστη εξυπηρέτηση του πολίτη, ο Δήμος μας παρέχει όλες εκείνες τις υπηρεσίες που τον βοηθούν τόσο στην καθημερινότητα του , όσο και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν και μπορούμε να οδηγήσουμε εμείς στην λύση τους.

1.  Αιτήματα Δημοτών
2.  Δημοτικές Επιχειρήσεις
3.  Κ.Ε.Π.
4.  Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
5.  Υπηρεσίες Δήμου
   
   

 

Print Friendly, PDF & Email