Κυριακή 09 Μάιου 2021

Βοήθεια στο σπίτι

Το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι είναι ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που προσφέρει φροντίδα για όλους εκείνους που την έχουν ανάγκη.

 Λειτουργεί στο πλαίσιο μιας φιλοσοφίας που θεωρεί μέτρο του πολιτισμού μιας κοινωνίας τη μέριμνα για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας και όσους συνανθρώπους μας έχουν ανάγκη.

Αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά προγράμματα κοινωνικής προστασίας και στην προσπάθεια να αναβαθμιστεί η ποιότητα ζωής των ατόμων και να διατηρηθούν τα ίδια και οι οικογένειές τους στον κοινωνικό ιστό, παρέχονται από τους εργαζόμενους της ομάδας οι εξής υπηρεσίες:

Υπηρεσίες κοινωνικής εργασίας
Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη ατόμων που διαβιούν μοναχικά και είναι ηλικιωμένα, στήριξη στις οικογένειες των ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Προστασία Κακοποίησης Ανιλήκων.
Υπεύθυνη : Πετρογιάννη Μαρία.

Νοσηλευτικές υπηρεσίες
Παρακολούθηση τήρησης φαρμακευτικής αγωγής, παραπομπή περιστατικών για ιατρική περίθαλψη όπου υφίσταται ανάγκη, μετρήσεις και συνταγογράφηση πραγμάτων.
Υπεύθυνη : Μπιμπίκα Μαρία

Οικογενειακή βοήθεια
Μικροεξυπηρετήσεις εντός και εκτός σπιτιού, μέριμνα για την οικιακή καθαριότητα και ατομική υγιεινή.Γενικός σκοπός της λειτουργίας του προγράμματος είναι η παροχή συστηματικής φροντίδας στους συμπολίτες μας που ανήκουν  στην τρίτη ηλικία και σε άτομα με ιδιαιτερότητες με απωτερο σκοπό να παραμείνουν στο φυσικο και οικογενειακό τους περιβάλλον, να διατηρηθεί η συνοχή της οικογένειάς τους και εν κατακλείδι να βελτιωθεί η πιότητα ζωής τους.
Υπεύθυνη : Καραβα Βασιλικη


Η Υπηρεσία στεγάζεται σε γραφείο στο κτίριο του Κ.Α.Π.Η.  Αμαρύνθου

 Ώρες λειτουργίας 07:30 – 14:30

Tηλ επικοινωνίας 22290 39118

Print Friendly, PDF & Email