Κυριακή 09 Μάιου 2021

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου

  1. «Ν. Π. Δ. Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ», με τον διακριτικό τίτλο «Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ».
   Οι υπηρεσίες του οργανισμού στεγάζονται στο κτηριακό συγκρότημα επί της οδού Τιμ. Φανοκλέους 1.
   Τηλ.: 2229060605  –   2229060630   Fax.: 2229060603

    

  2. «Ν. Π. Δ. Δ. Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ερέτριας με την επωνυμία «ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ»
  3. «Ν. Π. Δ. Δ. Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ερέτριας με την επωνυμία «ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ»
Print Friendly, PDF & Email