Κυριακή 09 Μάιου 2021

Υπηρεσίες Δήμου

  • Πρωτόκολλο Δήμου
   Κατάθεση πάσης φύσεως αιτήσεων και εισερχομένων-εξερχομένων εγγράφων του Δήμου.
  • Δημοτολόγια – Μητρώα Αρρένων -Εκλογικοί Κατάλογοι .
   Έκδοση πάσης φύσεως πιστοιητικών
  • Ληξιαρχείο Ερέτριας
  • Υπάλληλος : Koτζιάς Μάρκος
  • Τηλ: 2229350112 – 113
  • Τεχνική Υπηρεσία Δήμου
   Αρμόδια για μελέτες έργων, Επίβλεψη έργων, βεβαι κλπ.
   Τηλ.: 2229350165 ,132 – 137
  • Προισταμένη Διέυθυνσης τ.υ. : Λεμπέση Ζωή  Τήλ: 2229350137
  • Προισταμένη τμήματος Μελετών & Έργων : Γεωργίου Tηλ:  Αννα 2229350135
  • Ταμείο Δήμου
   Πληρωμές οφειλών , εισπράξεις κλπ
   Υπάλληλοι: Κόντου Αγγελική
  • Τηλ.: 2229350127
  • Καραδήμος Δημήτρης.
  • Τηλ.: 2229350128.

Οι παραπάνω Υπηρεσίες στεγάζονται στην οδό Eυδήμου Κραταιμένους

  • Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Αμαρυνθίων – Δημοτολόγιο
   Υπάλληλος : Μπαραμπούτης Γεώργιος
   Τηλ:
   2229037790
  • Ανταποκριτές Ο.Γ.Α.
   Για έκδοση -θεωρήσεις βιβλιαρίων, συλλογή στοιχείων για συντάξεις ΟΓΑ κλπ
   Υπάλληλοι : Τσολάκος Βασίλης .
   Τηλ: 2229060990 – 2229060994
  • Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες, Γυμνό.
Υπάλληλος : Νάτσος Δημήτριος
Τηλ.: 22290 91212
Print Friendly, PDF & Email