Κυριακή 09 Μάιου 2021

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας

Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας είναι ένα ανεξάρτητο Τμήμα, το οποίο υπάγεται απ΄ ευθείας στον Δήμαρχο. 
Η λειτουργία της υπηρεσίας μας έχει σαν στόχο την όσο το δυνατόν καλύτερη αντιμετώπιση κάποιας φυσικής ή τεχνολογικής καταστροφής ή ατυχήματος που μπορεί να συμβεί στην περιοχή του Δήμου Ερέτριας.
Στα πλαίσια αυτά σχεδιάζει και εφαρμόζει διάφορα σχέδια που εκπονούνται για την αντιμετώπιση αυτών των καταστροφών.
Βασικός πόλος σχεδιασμού αποτελεί ο «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» ο οποίος είναι ο κορμός σχεδίασης και εφαρμογής των δράσεων και πρακτικών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Σκοπός της Πολιτικής Προστασίας

Η Πολιτική Προστασία αποβλέπει στην προστασία της ζωής, υγείας και περιουσίας των πολιτών από φυσικές (ταχείας ή βραδείας εξέλιξης), τεχνολογικές (συμπεριλαμβανομένων βιολογικών, χημικών και πυρηνικών συμβάντων) και λοιπές καταστροφές που προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, κατά την διάρκεια ειρηνικής περιόδου.
Στο πλαίσιο του ίδιου σκοπού περιλαμβάνεται η μέριμνα για τα υλικά και πολιτιστικά αγαθά, τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και τις υποδομές της χώρας, με στόχο την ελαχιστοποίηση των συνεπειών των καταστροφών.

Αναμένεται ο ορισμός του συντονιστικού οργάνου από το Δημοτικό Συμβούλιο.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε.Δ.Δ.Α.Κ.Ο.Δ.                 ¨Ο ΟΛΥΜΠΟΣ¨

Τηλ.: 22290 91978

Print Friendly, PDF & Email