Κυριακή 09 Μάιου 2021

Ο Δήμος 

 
Νομός: Εύβοιας
Δήμος: Ερέτριας
Έδρα:  Ερέτρια
Έκταση: 168,5 τ.χμ.
Πληθυσμός: 13.160 (απογραφή 2011)

Ο Δήμος Ερέτριας είναι δήμος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην κεντρική Εύβοια, που δημιουργήθηκε το 2011 από την συνένωση των πρώην δήμων Αμαρυνθίων και Ερέτριας βάσει του νόμου 3852/7-7-2010 «Καλλικράτης». Έδρα του δήμου είναι η Ερέτρια, ενώ μεγαλύτερη πόλη η Αμάρυνθος. Επίσης, περιλαμβάνει, το Γυμνό, την Άνω Βάθεια, την Καλλιθέα και την ορεινή Σέτα.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, η οποία ανακοίνωσε κάποια προσωρινά αποτελέσματα μέχρι αυτήν τη στιγμή, “H  Απογραφή  του 2011 εστίασε στην καταγραφή του Μόνιμου Πληθυσμού της Χώρας σε αντίθεση με τις προηγούμενες Απογραφές, οι οποίες είχαν σκοπό τη καταγραφή  του de facto πληθυσμού (δηλαδή  των ατόμων που βρέθηκαν παρόντα στον τόπο Απογραφής). Γενικότερα, η μεθοδολογία της Απογραφής του 2011 διαφέρει σημαντικά σε αρκετά σημεία από αυτή προηγούμενων Απογραφών, όπως στη διάρκεια της Απογραφής, στην απογραφή ατόμων στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους κλπ. Συνεπώς,  τα αποτελέσματα της Απογραφής του 2011 και αυτά προηγούμενων Απογραφών δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα”.

Τα στοιχεία που προέκυψαν από την νεώτερη ανακοίνωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το 2011 είναι τα εξής:

Εξετάζοντας τη διαχρονική εξέλιξη ηλικιακής σύνθεσης πραγματικού πληθυσμού, από τα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. το 2001, διαπιστώνουμε ότι ο πραγματικός πληθυσμός της περιοχής του Δήμου είναι σχετικά νέος ηλικιακά, γεγονός το οποίο εκφράζεται ως καθοριστικός παράγοντας για τη δυναμική ανάπτυξη της περιοχής.

Αναλυτικότερα, το 35,8 % είναι απόφοιτοι Γυμνασίου ή Λυκείου, το 10,0 % είναι πτυχιούχοι ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης, τα αντίστοιχα ποσοστά για τη χώρα είναι 28,6%, και 22,5%.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι το ποσοστό του πληθυσμού των αναλφάβητων και εκείνων που δεν τελείωσαν το δημοτικό σχολείο ανέρχεται στο 10,7% του πραγματικού πληθυσμού, μέγεθος το οποίο ανέρχεται στο 61,3%, αν σε αυτό προστεθούν και οι απόφοιτοι του δημοτικού και 3τάξιου γυμνασίου.

Σημειώνεται ότι η Ελληνική Στατιστική Αρχή διενήργησε την Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 κατά το χρονικό διάστημα από 10 έως και 24 Μαΐου 2011. Σύμφωνα με τα προσωρινά αποτελέσματα που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας, στο σύνολο της Ελλάδας απεγράφησαν 10.787.690 μόνιμοι κάτοικοι, εκ των οποίων 5.303.690 άρρενες (49,2%) και 5.484.000 θήλεις (50,8%).

Print Friendly, PDF & Email