Κυριακή 09 Μάιου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΓΙΑ 2 ΕΤΗ, ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 17.4.2021-17.4.2023»