Κυριακή 09 Μάιου 2021

Ερέτρια

Τα Ιατρεία συστεγάζονται με το Κ.Α.Π.Η.  στην Λεωφόρο Αμαρυσίας Αρτέμιδος στην παραλία Ερέτριας.
Ιατροί: Καράμπελας Κων/νος  τηλ.: 2229062658
                Καρράς Σταμάτης          τηλ.: 2229062659

Αμάρυνθος

Μιχ. Κακαρά 38 τηλ.: 2229036222
Iατροί: Μπούγα Παναγιώτα
               Δομάγιερ Φίλιππος

Γυμνό

Κεντρική Πλατεία
Ιατρός : Ντραχας  Γεώργιος τηλ.: 2229091274
 

  

 

        

 

Print Friendly, PDF & Email